Từ khóa: cảm biến multicode gl1000

Chống trộm ôtô bằng cảm biến Multicode GL1000

Chống trộm ôtô bằng cảm biến Multicode GL1000 Chống trộm ôtô bằng cảm biến Multicode GL1000

* Multicode GL1000 gồm 3 phần: 1/ Thiết bị vô tuyến cầm tay - Bán kính hoạt động 1,5m: Khi khoảng cách giữa thiết bị vô tuyến cầm tay và khối điều khiển hơn 1,5m thì khối điều khiển sẽ không nhận được tín hiệu từ thiết bị vô tuyến cầm tay. - Luôn luôn được mang theo ...